Τι ψάχνεις;
Θέμα
Συζήτηση
Συλλογή Υπογραφών
Ψηφοφορία
Ερώτημα προς το Δήμο
Ανακοίνωση
Απόφαση
Όλα
Σε ποιά κατηγορία;
Περιβάλλον
Καθαριότητα
Φωτισμός
Τεχνικά
Πιστοποιητικά
Αστυνόμευση και Άδειες
Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη
Τουρισμός
Απόδημοι
ΑΜΕΑ
Άδειες Κ.Π.Υ.Υ.Ε
Όλες
Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση
Βεβαιώσεις
Δημόσια Διοίκηση
Δημόσιες Συμβάσεις
Όλες
Σε ποιά περιοχή;
Δήμος Κω
Δημοτική Κοινότητα Κω
Τοπική Κοινότητα Αντιμάχειας
Τοπική Κοινότητα Καρδάμαινας
Τοπική Κοινότητα Κεφάλου
Τοπική Κοινότητα Ασφενδιού
Τοπική Κοινότητα Πυλίου
Αντιμάχεια
Μαστιχάρι
Καρδάμαινα
Κέφαλος
Καμάρι
Κάμπος
Όνια
Ασφενδιού
Ζηπάρι
Άγιος Δημήτριος
Λαγούδι - Ζια
Λινοπότης
Τιγκάκι
Πυλί
Μαρμάρι
Κως
Όλες
Προσδιόρισε ημερομηνία
2022
2021
2020
2019
2018
Όλα τα έτη
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Όλοι οι μήνες
Δώσε λέξη - κλειδί
 

Δήμαρχος

Αντιδημαρχία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Δημοτικής Περιουσίας
Διεύθυνση: Σκεύου Ζερβού 40Τηλέφωνο: 2242361531
Αυτοτελές Τμήμα Δημάρχου
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 7Τηλέφωνο: 2242360424, 423
Γραμματεία Ποιότητας Ζωής
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 7Τηλέφωνο: 2242360441
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 7Τηλέφωνο: 2242360400
Διεύθυνση ΚΕΠ
Διεύθυνση: Κανάρη 55Τηλέφωνο: 2242025670
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
Διεύθυνση: Εθελοντών ΠολεμιστώνΤηλέφωνο: 2242021502
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 7Τηλέφωνο: 2242360441
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
Διεύθυνση: Πλατεία Κ.Τ.Ε.Λ.Τηλέφωνο: 2242020340
Διεύθυνση Πολεοδομίας
Διεύθυνση: Σκεύου Ζερβού 40Τηλέφωνο: 2242361500
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
Διεύθυνση: Σκεύου Ζερβού 40Τηλέφωνο: 2242361502
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση: Σκεύου Ζερβού 40Τηλέφωνο: 2242360501
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 29Τηλέφωνο: 2242025462
Κοινότητα Ασφενδιού
Διεύθυνση: ΖηπάριΤηλέφωνο: 2242360000
Κοινότητα Καρδάμαινας
Διεύθυνση: ΚαρδάμαιναΤηλέφωνο: 2242091208
Κοινότητα Κεφάλου
Διεύθυνση: Κέφαλος Τηλέφωνο: 2242071208
Κοινότητα Κω
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 7Τηλέφωνο: 2242360400
Κοινότητα Πυλίου
Διεύθυνση: Πλατεία ΠυλίουΤηλέφωνο: 2242041204
Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 7Τηλέφωνο: 2242360433
Υπηρεσία Νομικής Υποστήριξης
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 7Τηλέφωνο: 2242360455

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
Διεύθυνση: Σκεύου Ζερβού 40Τηλέφωνο: 2242361530
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 7Τηλέφωνο: 2242360404

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τμήμα Απασχόλησης
Διεύθυνση: Επαρχιακή Οδός Κω Χωρίων Τηλέφωνο: 2242048350
Τμήμα Παραγωγής & Ανάπτυξης Πρωτογενούς τομέα
Διεύθυνση: Επαρχιακή Οδός Κω Χωρίων Τηλέφωνο: 2242360470
Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών
Διεύθυνση: Επαρχιακή Οδός Κω Χωρίων Τηλέφωνο: 2242360009
Τμήμα Φυσικών Πόρων Ενέργειας και Βιομηχανίας
Διεύθυνση: Επαρχιακή Οδός Κω Χωρίων Τηλέφωνο: 2242025462

Διεύθυνση Πολεοδομίας

Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
Διεύθυνση: Σκεύου Ζερβού 40Τηλέφωνο: 2242361500
Τμήμα Ελέγχου και Ποιότητας Κατασκευών
Διεύθυνση: Σκεύου Ζερβού 40Τηλέφωνο: 2242361500
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
Διεύθυνση: Σκεύου Ζερβού 40Τηλέφωνο: 2242361527

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Διεύθυνση: Πλατεία Κ.Τ.Ε.Λ.Τηλέφωνο: 2242020340
Τμήμα Κοιμητηρίων
Διεύθυνση: Πλατεία Κ.Τ.Ε.Λ.Τηλέφωνο: 2242020340
Τμήμα Περιβάλλοντος
Διεύθυνση: Πλατεία Κ.Τ.Ε.Λ.Τηλέφωνο: 2242020340
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου
Διεύθυνση: Πλατεία Κ.Τ.Ε.Λ.Τηλέφωνο: 2242020340

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Τμήμα Ένταξης Αλλοδαπών
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 7Τηλέφωνο: 2242030480
Τμήμα Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού
Διεύθυνση: ΖηπάριΤηλέφωνο: 2242360009
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
Διεύθυνση: Εθελοντών ΠολεμιστώνΤηλέφωνο: 2242020440

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 7Τηλέφωνο: 2242360426
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 7Τηλέφωνο: 2242360446
Τμήμα Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 7Τηλέφωνο: 2242360448
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 7Τηλέφωνο: 2242360433
Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Πόλης Κω
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 7Τηλέφωνο: 2242360400

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Γραφείο Μισθοδοσίας
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 7Τηλέφωνο: 2242360467, 466
Γραφείο Προμηθειών
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 7Τηλέφωνο: 2242360427-485-487-486
Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 7Τηλέφωνο: 2242360464
Τμήμα Οικονομικής και Λογιστικής Παρακολούθησης
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 7Τηλέφωνο: 2242360468
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 7Τηλέφωνο: 2242360460

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών (gramatia_ty@kos.gr)
Διεύθυνση: Σκεύου Ζερβού 40Τηλέφωνο: 2242361501
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Διεύθυνση: Σκεύου Ζερβού 40Τηλέφωνο: 2242361501
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
Διεύθυνση: 4o ΧΛΜ Επαρχιακής οδούΤηλέφωνο: 2242022193
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης
Διεύθυνση: Σκεύου Ζερβού 40Τηλέφωνο: 2242361533
Τμήμα Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων
Διεύθυνση: Σκεύου Ζερβού 40Τηλέφωνο: 2242361501
Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Διεύθυνση: Σκεύου Ζερβού 40Τηλέφωνο: 2242361501

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά
Διεύθυνση: Εθελοντών ΠολεμιστώνΤηλέφωνο: 2242021502
Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών
Διεύθυνση: ΖηπάριΤηλέφωνο: 2242067421 - 422 - 425 -427

Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 7Τηλέφωνο: 2242360437
Δημοτικό Συμβούλιο
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 7Τηλέφωνο: 2242360431
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Οικονομική Επιτροπή
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 7Τηλέφωνο: 2242360441
Συμβούλιο και Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας
Διεύθυνση: ΑντιμάχειαΤηλέφωνο: 2242360100
Συμβούλιο και Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού
Διεύθυνση: ΖηπάριΤηλέφωνο: 2242360000
Συμβούλιο και Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαινας
Διεύθυνση: ΚαρδάμαιναΤηλέφωνο: 2242091208
Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης
Διεύθυνση: Κανάρη 55Τηλέφωνο: 2242020500
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
Διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτου 29Τηλέφωνο: 2242025462