Τι ψάχνεις;
Θέμα
Συζήτηση
Συλλογή Υπογραφών
Ψηφοφορία
Ερώτημα προς το Δήμο
Ανακοίνωση
Απόφαση
Όλα
Σε ποιά κατηγορία;
Περιβάλλον
Καθαριότητα
Φωτισμός
Τεχνικά
Πιστοποιητικά
Αστυνόμευση και Άδειες
Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη
Τουρισμός
Απόδημοι
ΑΜΕΑ
Άδειες Κ.Π.Υ.Υ.Ε
Όλες
Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση
Βεβαιώσεις
Δημόσια Διοίκηση
Δημόσιες Συμβάσεις
Όλες
Σε ποιά περιοχή;
Δήμος Κω
Δημοτική Κοινότητα Κω
Τοπική Κοινότητα Αντιμάχειας
Τοπική Κοινότητα Καρδάμαινας
Τοπική Κοινότητα Κεφάλου
Τοπική Κοινότητα Ασφενδιού
Τοπική Κοινότητα Πυλίου
Αντιμάχεια
Μαστιχάρι
Καρδάμαινα
Κέφαλος
Καμάρι
Κάμπος
Όνια
Ασφενδιού
Ζηπάρι
Άγιος Δημήτριος
Λαγούδι - Ζια
Λινοπότης
Τιγκάκι
Πυλί
Μαρμάρι
Κως
Όλες
Προσδιόρισε ημερομηνία
2021
2020
2019
2018
2017
Όλα τα έτη
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Όλοι οι μήνες
Δώσε λέξη - κλειδί
 

Κανονιστικές Αποφάσεις Δήμου Κω

 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
 2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
 3. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΆ ΤΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΩΗΛΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΔΡΕΥΣΗΣ.
 5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ.
 6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 468/2012 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6/2012 ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
 7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.
 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
 9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΩ- ΚΟΜΒΟΙ – ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ
 10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 160/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ., ΠΕΡΙ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.
 11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 116/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ.
 12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.
 13. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 187/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Σ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ.
 14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.