Τι ψάχνεις;
Θέμα
Συζήτηση
Συλλογή Υπογραφών
Ψηφοφορία
Ερώτημα προς το Δήμο
Ανακοίνωση
Απόφαση
Όλα
Σε ποιά κατηγορία;
Περιβάλλον
Καθαριότητα
Φωτισμός
Τεχνικά
Πιστοποιητικά
Αστυνόμευση και Άδειες
Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη
Τουρισμός
Απόδημοι
ΑΜΕΑ
Άδειες Κ.Π.Υ.Υ.Ε
Όλες
Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση
Βεβαιώσεις
Δημόσια Διοίκηση
Δημόσιες Συμβάσεις
Όλες
Σε ποιά περιοχή;
Δήμος Κω
Δημοτική Κοινότητα Κω
Τοπική Κοινότητα Αντιμάχειας
Τοπική Κοινότητα Καρδάμαινας
Τοπική Κοινότητα Κεφάλου
Τοπική Κοινότητα Ασφενδιού
Τοπική Κοινότητα Πυλίου
Αντιμάχεια
Μαστιχάρι
Καρδάμαινα
Κέφαλος
Καμάρι
Κάμπος
Όνια
Ασφενδιού
Ζηπάρι
Άγιος Δημήτριος
Λαγούδι - Ζια
Λινοπότης
Τιγκάκι
Πυλί
Μαρμάρι
Κως
Όλες
Προσδιόρισε ημερομηνία
2020
2019
2018
2017
2016
Όλα τα έτη
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Όλοι οι μήνες
Δώσε λέξη - κλειδί
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Δημοσιεύτηκε : Δευτέρα, 23-10-2017
Κατηγορία/ες : Νέα Γενιά, Περιβάλλον, Ποιότητα Ζωής - Διοικητική Εξυπηρέτηση, Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός, Ανάπτυξη - Δημόσια Έργα - Πολεοδομία, Απασχόληση, Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη, Τουρισμός, Απόδημοι, ΑΜΕΑ
Συνημμένα αρχεία:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ).doc
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΟΜΑΔΕΣ).doc
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ).doc
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΛΟΓΟΤΥΠΟ).docx
Αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το λογότυπο του Δήμου Κω (ΑΔΑ).pdf
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ).docx
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΛΟΓΟΤΥΠΟ).docx
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΟΜΑΔΕΣ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ).docx
Περιληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για λογότυπο.pdf
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΤΥΠΟ).docx
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Με την με αριθμό πρωτ. 33117/18-10-2017 αναλυτική πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προτάσεις για τη δημιουργία δηλωτικού σήματος (λογότυπου) του Δήμου Κω. H πρόσκληση απευθύνεται σε εικαστικούς καλλιτέχνες, επαγγελματίες γραφίστες, σχεδιαστές, εικαστικούς αρχιτέκτονες, διακοσμητές, ζωγράφους, γλύπτες, σπουδαστές ή φοιτητές σχολών με συναφές αντικείμενο ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που μπορεί να σχεδιάσει το λογότυπο με τις προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, μεμονωμένα ή κατά ομάδες.

Το λογότυπο θα πρέπει να συνδυάζει στοιχεία της ιστορικής, πνευματικής,γεωγραφικής, φυσικής και πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού και να προβάλλει την εικόνα του ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.

Το λογότυπο θα πρέπει να:

Ø είναι σαφές, αναγνωρίσιμο, εύκολα αντιληπτό και να προσελκύει την προσοχή,

Ø συνοδεύεται με αιτιολογικό – επεξηγηματικό κείμενο από τον δημιουργό του,

Ø περιλαμβάνει εικαστικό και λεκτικό μέρος, με την επωνυμία του Δήμου («Δήμος Κω»),

Ø είναι πρωτότυπο και μοναδικό, όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2121/1993

«Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ 25Α/1993), να μην αποτελεί δηλαδή προϊόν απομίμησης ή αντιγραφής και να μην παραπέμπει σε άλλα σήματα.

Ø είναι λειτουργικό στη χρήση του, επιδεκτικό σε σμίκρυνση και σε μεγέθυνση χωρίς να χάνει την επικοινωνιακή του δύναμη και να αλλοιώνεται το σχήμα του, ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή (π.χ. σημαία, πινακίδα, κάρτα, επιστολή, φάκελος αλληλογραφίας κλπ).

Στο νικητή θα απονεμηθεί έγγραφος τίτλος και χρηματικό βραβείο 2.000 ευρώ, ενώ στους δημιουργούς της δεύτερης και της τρίτης καλύτερης πρότασης θα αποδοθεί εύφημος μνεία.

Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα κατατεθούν θα γίνει από πενταμελή επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να προμηθευτούν όλα τα σχετικά έγγραφα που είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή από τηνιστοσελίδα του Δήμου Κω στη διεύθυνση (www.kos.gov .gr), τα οποία είναι:

Ø Αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ø Περιληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ø Έντυπο αίτησης

Ø Υπεύθυνη δήλωση

Ø Υπόδειγμα εξωτερικού φακέλου συμμετοχής

Ø Υπόδειγμα φακέλου πρότασης

Ø Υπόδειγμα φακέλου αίτησης

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού, Συντονισμού, Δημοτικής Περιουσίας, Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης & Πρωτογενούς Τομέα, που βρίσκεται στην οδό Σκεύου Ζερβού 40, Κως 85300, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2242361531, e-mail: p.anesti@kos.gr) από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την αναλυτική πρόσκληση, τα απαραίτητα έγγραφα (υποδείγματα) ή διευκρινίσεις.

Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόμενους (ή εκπρόσωπό τους) ή με ταχυδρομική αποστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών στην παραπάνω διεύθυνση και η προθεσμία λήγει στις 13-12-2017.

Ο Δήμαρχος Κω

Γιώργος I . Κυρίτσης