Τι ψάχνεις;
Θέμα
Συζήτηση
Συλλογή Υπογραφών
Ψηφοφορία
Ερώτημα προς το Δήμο
Ανακοίνωση
Απόφαση
Όλα
Σε ποιά κατηγορία;
Περιβάλλον
Καθαριότητα
Φωτισμός
Τεχνικά
Πιστοποιητικά
Αστυνόμευση και Άδειες
Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη
Τουρισμός
Απόδημοι
ΑΜΕΑ
Άδειες Κ.Π.Υ.Υ.Ε
Όλες
Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση
Βεβαιώσεις
Δημόσια Διοίκηση
Δημόσιες Συμβάσεις
Όλες
Σε ποιά περιοχή;
Δήμος Κω
Δημοτική Κοινότητα Κω
Τοπική Κοινότητα Αντιμάχειας
Τοπική Κοινότητα Καρδάμαινας
Τοπική Κοινότητα Κεφάλου
Τοπική Κοινότητα Ασφενδιού
Τοπική Κοινότητα Πυλίου
Αντιμάχεια
Μαστιχάρι
Καρδάμαινα
Κέφαλος
Καμάρι
Κάμπος
Όνια
Ασφενδιού
Ζηπάρι
Άγιος Δημήτριος
Λαγούδι - Ζια
Λινοπότης
Τιγκάκι
Πυλί
Μαρμάρι
Κως
Όλες
Προσδιόρισε ημερομηνία
2021
2020
2019
2018
2017
Όλα τα έτη
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Όλοι οι μήνες
Δώσε λέξη - κλειδί
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω στις 16/09/2020

Δημοσιεύτηκε : Τετάρτη, 16-09-2020
Κατηγορία/ες : Νέα Γενιά, Περιβάλλον, Ποιότητα Ζωής - Διοικητική Εξυπηρέτηση, Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός, Ανάπτυξη - Δημόσια Έργα - Πολεοδομία, Απασχόληση, Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη, Τουρισμός, Απόδημοι, ΑΜΕΑ
Συνημμένα αρχεία:
ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25 2020 δια περιφορας κατεπειγουσα.doc

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως συμμετάσχετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης τις 10:00πμ και λήξης τις 12:00 , η οποία για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου αρ. φύλλου 55/Α΄/ 11.03.2020 και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 163, του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΠ 33282/29.5.2020.

Για το μοναδικό θέμα θα σας σταλεί ηλεκτρονικά, από την γραμματεία της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, σχετική εισήγηση και παρακαλείσθε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα από 10:00πμ έως 12:00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά την γραμματεία της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, για την θέση σας επί του μοναδικού θέματος.

Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

  • Έγκριση των υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2062/10-9-2020 πινάκων υποψηφίων – κατάταξης- απορριφθέντων και διορισθέντων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σύμφωνα με την ΣΟΧ 3/2020 Ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης και λήψη απόφασης για την πρόσληψη.

*Η συνεδρίαση συνίσταται κατεπείγουσα λόγω της αναγκαιότητας άμεσης πρόσληψης οδηγών λεωφορείων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΕΛΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ