Τι ψάχνεις;
Θέμα
Συζήτηση
Συλλογή Υπογραφών
Ψηφοφορία
Ερώτημα προς το Δήμο
Ανακοίνωση
Απόφαση
Όλα
Σε ποιά κατηγορία;
Περιβάλλον
Καθαριότητα
Φωτισμός
Τεχνικά
Πιστοποιητικά
Αστυνόμευση και Άδειες
Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη
Τουρισμός
Απόδημοι
ΑΜΕΑ
Άδειες Κ.Π.Υ.Υ.Ε
Όλες
Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση
Βεβαιώσεις
Δημόσια Διοίκηση
Δημόσιες Συμβάσεις
Όλες
Σε ποιά περιοχή;
Δήμος Κω
Δημοτική Κοινότητα Κω
Τοπική Κοινότητα Αντιμάχειας
Τοπική Κοινότητα Καρδάμαινας
Τοπική Κοινότητα Κεφάλου
Τοπική Κοινότητα Ασφενδιού
Τοπική Κοινότητα Πυλίου
Αντιμάχεια
Μαστιχάρι
Καρδάμαινα
Κέφαλος
Καμάρι
Κάμπος
Όνια
Ασφενδιού
Ζηπάρι
Άγιος Δημήτριος
Λαγούδι - Ζια
Λινοπότης
Τιγκάκι
Πυλί
Μαρμάρι
Κως
Όλες
Προσδιόρισε ημερομηνία
2021
2020
2019
2018
2017
Όλα τα έτη
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Όλοι οι μήνες
Δώσε λέξη - κλειδί
 

Πίνακες κατάταξης και απορριφθέντων της ΣΟΧ 4/2020 Ανακοίνωσης της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ

Δημοσιεύτηκε : Πέμπτη, 29-10-2020
Κατηγορία/ες : Νέα Γενιά, Περιβάλλον, Ποιότητα Ζωής - Διοικητική Εξυπηρέτηση, Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός, Ανάπτυξη - Δημόσια Έργα - Πολεοδομία, Απασχόληση, Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη, Τουρισμός, Απόδημοι, ΑΜΕΑ
Συνημμένα αρχεία:
ΑΔΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ 404 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΩΘ3ΑΟΞΓΥ-ΒΗ8.pdf
ΑΔΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 401 ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 6ΩΛΩΟΞΓΥ-ΤΧ5.pdf
ΑΔΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ 403 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 6ΡΛ0ΟΞΓΥ-2ΑΜ.pdf
ΑΔΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 404 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΩΦΣ0ΟΞΓΥ-Ξ72.pdf
ΑΔΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 402 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΩΔΒΜΟΞΓΥ-ΜΥΘ.pdf
ΑΔΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ 401 ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΩΤ3ΜΟΞΓΥ-97Κ.pdf
ΑΔΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ 402 ΕΛΕΓΚΤΩΝ 6Ζ5ΝΟΞΓΥ-ΙΓΡ.pdf
ΑΔΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 403 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΨΡ4ΟΟΞΓΥ-ΔΞ8.pdf
Πίνακες κατάταξης και απορριφθέντων της ΣΟΧ 4/2020 Ανακοίνωσης της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ