Τι ψάχνεις;
Θέμα
Συζήτηση
Συλλογή Υπογραφών
Ψηφοφορία
Ερώτημα προς το Δήμο
Ανακοίνωση
Απόφαση
Όλα
Σε ποιά κατηγορία;
Περιβάλλον
Καθαριότητα
Φωτισμός
Τεχνικά
Πιστοποιητικά
Αστυνόμευση και Άδειες
Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη
Τουρισμός
Απόδημοι
ΑΜΕΑ
Άδειες Κ.Π.Υ.Υ.Ε
Όλες
Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση
Βεβαιώσεις
Δημόσια Διοίκηση
Δημόσιες Συμβάσεις
Όλες
Σε ποιά περιοχή;
Δήμος Κω
Δημοτική Κοινότητα Κω
Τοπική Κοινότητα Αντιμάχειας
Τοπική Κοινότητα Καρδάμαινας
Τοπική Κοινότητα Κεφάλου
Τοπική Κοινότητα Ασφενδιού
Τοπική Κοινότητα Πυλίου
Αντιμάχεια
Μαστιχάρι
Καρδάμαινα
Κέφαλος
Καμάρι
Κάμπος
Όνια
Ασφενδιού
Ζηπάρι
Άγιος Δημήτριος
Λαγούδι - Ζια
Λινοπότης
Τιγκάκι
Πυλί
Μαρμάρι
Κως
Όλες
Προσδιόρισε ημερομηνία
2021
2020
2019
2018
2017
Όλα τα έτη
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Όλοι οι μήνες
Δώσε λέξη - κλειδί
 

Προμήθεια Υλικών Οδοποιίας (Άσφαλτος – Αδρανή) για τα έργα αυτεπιστασίας “Συντηρήσεις οδών” Δήμου Κω

Δημοσιεύτηκε : Δευτέρα, 16-11-2020
Κατηγορία/ες : Νέα Γενιά, Περιβάλλον, Ποιότητα Ζωής - Διοικητική Εξυπηρέτηση, Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός, Ανάπτυξη - Δημόσια Έργα - Πολεοδομία, Απασχόληση, Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη, Τουρισμός, Απόδημοι, ΑΜΕΑ
Συνημμένα αρχεία:
ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΔΡΑΝΗ ΑΔΑ ΩΤΘΟΩΛΕ-ΒΛΔ.pdf
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΔΡΑΝΗ ΨΥ.pdf
espd-request-v2 ΨΥ.pdf
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ_ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ_ΑΔΡΑΝΗ.pdf
espd-request-v2 (7).xml
ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2020-OJS222-543066-el-ts ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ TED.pdf
«Προμήθεια Υλικών Οδοποιίας (Άσφαλτος – Αδρανή) για τα έργα αυτεπιστασίας “Συντηρήσεις οδών” Δήμου Κω».Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 15/12/2020 και ώρα 23:30 ενώ η αποσφράγιση και ο έλεγχος δικαιολογητικών του διαγωνισμού θα γίνει στις 21/12/2020 στις 10:00 π.μ.