Τι ψάχνεις;
Θέμα
Συζήτηση
Συλλογή Υπογραφών
Ψηφοφορία
Ερώτημα προς το Δήμο
Ανακοίνωση
Απόφαση
Όλα
Σε ποιά κατηγορία;
Περιβάλλον
Καθαριότητα
Φωτισμός
Τεχνικά
Πιστοποιητικά
Αστυνόμευση και Άδειες
Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη
Τουρισμός
Απόδημοι
ΑΜΕΑ
Άδειες Κ.Π.Υ.Υ.Ε
Όλες
Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση
Βεβαιώσεις
Δημόσια Διοίκηση
Δημόσιες Συμβάσεις
Όλες
Σε ποιά περιοχή;
Δήμος Κω
Δημοτική Κοινότητα Κω
Τοπική Κοινότητα Αντιμάχειας
Τοπική Κοινότητα Καρδάμαινας
Τοπική Κοινότητα Κεφάλου
Τοπική Κοινότητα Ασφενδιού
Τοπική Κοινότητα Πυλίου
Αντιμάχεια
Μαστιχάρι
Καρδάμαινα
Κέφαλος
Καμάρι
Κάμπος
Όνια
Ασφενδιού
Ζηπάρι
Άγιος Δημήτριος
Λαγούδι - Ζια
Λινοπότης
Τιγκάκι
Πυλί
Μαρμάρι
Κως
Όλες
Προσδιόρισε ημερομηνία
2022
2021
2020
2019
2018
Όλα τα έτη
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Όλοι οι μήνες
Δώσε λέξη - κλειδί
 

«ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ»

Δημοσιεύτηκε : Τετάρτη, 28-04-2021
Κατηγορία/ες : Νέα Γενιά, Περιβάλλον, Ποιότητα Ζωής - Διοικητική Εξυπηρέτηση, Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός, Ανάπτυξη - Δημόσια Έργα - Πολεοδομία, Απασχόληση, Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη, Τουρισμός, Απόδημοι, ΑΜΕΑ
Συνημμένα αρχεία:
605 ΑΔΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 61ΥΡΟΞΓΥ-ΗΔΞ.pdf
603 ΑΔΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ Ω2ΧΒΟΞΓΥ-ΩΤ9.pdf
605 ΑΔΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ 6ΔΠΓΟΞΓΥ-ΗΙΜ.pdf
606 ΑΔΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ 6ΖΔΝΟΞΓΥ-526.pdf
602 ΑΔΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΩΣΜΟΟΞΓΥ-ΧΡ1.pdf
601 ΑΔΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ 6ΥΦ7ΟΞΓΥ-Κ9Σ.pdf
608 ΑΔΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 6ΞΜ2ΟΞΓΥ-95Ζ.pdf
607 ΑΔΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ 6Ε8ΟΟΞΓΥ-ΖΛ6.pdf
601 ΑΔΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 6ΟΣΣΟΞΓΥ-ΞΟΨ.pdf
608 ΑΔΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΩΤΔ3ΟΞΓΥ-ΗΣΘ.pdf
602 ΑΔΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΧΤΦΟΞΓΥ-8ΜΥ.pdf
604 ΑΔΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΨΨΘΑΟΞΓΥ-ΣΡΖ.pdf
606 ΑΔΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ω0ΛΞΟΞΓΥ-61Π.pdf
603 ΑΔΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΩΗΕΒΟΞΓΥ-ΕΘΕ.pdf
604 ΑΔΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΨΨΚΙΟΞΓΥ-ΖΙΥ.pdf
609 ΑΔΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΑ5ΝΟΞΓΥ-ΟΧ6.pdf
609 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ 6ΝΔΡΟΞΓΥ-92Ρ.pdf
607 ΑΔΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ω2ΤΒΟΞΓΥ-Π7Ε.pdf