Τι ψάχνεις;
Θέμα
Συζήτηση
Συλλογή Υπογραφών
Ψηφοφορία
Ερώτημα προς το Δήμο
Ανακοίνωση
Απόφαση
Όλα
Σε ποιά κατηγορία;
Περιβάλλον
Καθαριότητα
Φωτισμός
Τεχνικά
Πιστοποιητικά
Αστυνόμευση και Άδειες
Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη
Τουρισμός
Απόδημοι
ΑΜΕΑ
Άδειες Κ.Π.Υ.Υ.Ε
Όλες
Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση
Βεβαιώσεις
Δημόσια Διοίκηση
Δημόσιες Συμβάσεις
Όλες
Σε ποιά περιοχή;
Δήμος Κω
Δημοτική Κοινότητα Κω
Τοπική Κοινότητα Αντιμάχειας
Τοπική Κοινότητα Καρδάμαινας
Τοπική Κοινότητα Κεφάλου
Τοπική Κοινότητα Ασφενδιού
Τοπική Κοινότητα Πυλίου
Αντιμάχεια
Μαστιχάρι
Καρδάμαινα
Κέφαλος
Καμάρι
Κάμπος
Όνια
Ασφενδιού
Ζηπάρι
Άγιος Δημήτριος
Λαγούδι - Ζια
Λινοπότης
Τιγκάκι
Πυλί
Μαρμάρι
Κως
Όλες
Προσδιόρισε ημερομηνία
2021
2020
2019
2018
2017
Όλα τα έτη
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Όλοι οι μήνες
Δώσε λέξη - κλειδί
 

Δελτίο Τύπου 07/10/2021 : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 11 Οκτωβρίου

Δημοσιεύτηκε : Παρασκευή, 08-10-2021
Κατηγορία/ες : Νέα Γενιά, Περιβάλλον, Ποιότητα Ζωής - Διοικητική Εξυπηρέτηση, Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός, Ανάπτυξη - Δημόσια Έργα - Πολεοδομία, Απασχόληση, Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη, Τουρισμός, Απόδημοι, ΑΜΕΑ
Συνημμένα αρχεία:
2021 10 07 ΔΤ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 11 Οκτωβρίου.docx

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε μεικτή τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ), την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, στις 18.00, στην αίθουσα της Αγ. Τριάδας Κοινότητας Αντιμάχειας , όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του αρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) και τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 643/Α.Π.: 69472/24-9-2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: εισερχ. 24272/24-4-2021 ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) “Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας” τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων,

με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1) Λήψη απόφασης για τη μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων από το Δήμο Κω με δημοπρασία, στην έδρα του Δήμου Κω, σε περιορισμένη απόσταση από τα κτίρια όπου εδρεύουν οι διοικητικές υπηρεσίες (Δημοτικό κατάστημα) και οι τεχνικές υπηρεσίες του (επί της οδού Σκεύου Ζερβού), προκειμένου να εγκατασταθεί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

2) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 117/2021 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ., περί 3ης τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ της άνω επιχείρησης κ. Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία).

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 118/2021 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ., περί 2ης τροποποίησης του Κανονισμού Προσωπικού. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ της άνω επιχείρησης κ. Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία).

4) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 119/2021 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ., περί 2ης τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής με την επωνυμία: «Σβουρένειο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρίες Δήμου Κω». (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ της άνω επιχείρησης κ. Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία).

5) Καθορισμός των τροφείων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Δήμου Κω για το Σχολικό Έτος 2021- 2022. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ του ως άνω ΝΠ κ. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).

6) Έγκριση όρων δανειακής σύμβασης για το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

7) Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

8) Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της εταιρείας «ΕΥΙΚ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας ίδρυσης εμπορικού καταστήματος (υπεραγορά τροφίμων ) συνολικής επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης 1.400,00 τ.μ. που βρίσκεται εκτός σχεδίου, εκτός ΖΟΕ. Εκτός οικισμού και εκτός ζώνης Natura, εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Αντιμάχειας, (υπ’ αριθμ. 50/2021 απόφαση της ΕΠΖ), (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

9) Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της εταιρείας “BAZAAR A.E.” που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Ασφενδιού για χορήγηση αδειοδότησης και επέκτασης του καταστήματος της κατά 240,32 τ.μ. (υπ’ αριθμ. 49/2021 απόφαση ΕΠΖ), (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

10) Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του κενού δημοτικού ισόγειου καταστήματος με αριθμό 18 που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του Δημαρχείου, επί της Β. Παύλου, επιφανείας 31,00 τ.μ., με δημοπρασία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

11) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 46/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ. περί λήψης μέτρων ασφαλείας σε επικίνδυνο ετοιμόρροπο κτίσμα στον οικισμό Αγίου Νεκταρίου. (Αντιδήμαρχος κ. Κασσιώτη Γεωργία).

12) Έκφραση γνώμης επί του αιτήματος «Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου θαλάσσιου χώρου και πυθμένα για την εκτέλεση του έργου: «Προσαιγιάλωση υποβρυχίων καλωδίων οπτικών ινών των διασυνδέσεων της VODAFONE: Θήρα – Κως, Κως – Ρόδος και Ρόδος – Κρήτη», με προσαιγιάλωση στη παραλιακή περιοχή οικισμού «Καρδάμαινας» Νήσου Κω, και «Κρεμαστής», Δ.Δ. Κρεμαστής, Νήσου Ρόδου. (Αντιδήμαρχος κ. Κασσιώτη Γεωργία).

13) Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου του αρθρ. 4 του ν. 4497/2017, κατόπιν αιτήματος της κας Somkina Άννας του Sergei. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

14) Αντικατάσταση Μελών από το Δ/Σ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κω». (Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ του ως άνω ΝΠ κ. Μήτρου Εμμανουήλ).

15) Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού των χώρων αιγιαλού και παραλίας δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Κω, ως πολυσύχναστων η μη έτους 2022 – Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω και αναπληρωτή αυτού. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Καλλούδης Ιωάννης).

16) Έγκριση της επαύξησης του προϋπολογισμού της Πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019», της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩ, στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους» (ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κ.Π. 55 ΠΕ ΚΩ). (Εισηγήτρια : Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος κα. Κανταρζή Σταματία).

Γραφείο Τύπου